Mudiad Cenedlaethol i Ferched Cymru

Croeso i'n gwefan....

urddo Meryl

gweinidog

ffenestr

Y ffenest fendigedig yma o waith Jo Partridge  sy'n rhan o arddangosfa Rhanbarth Caerfyrddin ym mhabell Merched y Wawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Galwch heibio am sgwrs a phaned, a gweler isod gweithgareddau Merched y Wawr ar Faes yr Eisteddfod:

jo

 

 

 

 

Jo gyda'r ffenestr

sali

 

 

 

Cymdeithasu ar y maes - Delyth Fletcher, Gill Griffiths, Lis Fiddler a Jayne Hughes

Sadwrn (Maes D) 2il Awst  15.45 – 16.30 Dathlu gyda Merched y Wawr.  Hanes casgliadau difyr y mudiad. Bydd Gill Griffiths, ein Llywydd Cenedlaethol, yn sôn am hynt a helynt casglu'r bagiau er mwyn codi arian i Gymorth Cristnogol. Byddwn hefyd yn edrych yn ôl ar rai o'r casgliadau eraill megis - Esgidiau, Bras a Sbectol!

Sadwrn (Theatr y Maes) 2il Awst 2.00 – 3.30 Perfformiad o'r ddrama fer fuddugol a'r pwyslais ar hiwmor “A Calonnau”. Beirniad - Mair Penri Dramodydd Buddugol – Rhiannon Parry

Llun (Maes D) 4ydd Awst  12.00 – 12.40 Blasu Penllyn - Sesiwn cwestiwn ac ateb gyda darpar Lywydd Cenedlaethol Merched y Wawr, Meryl Davies.  Bydd cyfle hefyd i flasu bwydydd a diodydd o ardal Pen Llŷn.

Llun (Pabell y Cymdeithasau 1)  4ydd Awst 1.00 o'r gloch. Cyflwyniad gan Merched y Wawr a Cymorth Cristnogol

Mawrth (Stondin Merched y Wawr)11.00 o'r gloch 5ed Awst. Lawnsio llyfr Mair Rees " Y Llawes Goch a'r Faneg Wen: Y Corff Benywaidd a'i symbolaeth mewn ffuglen Gymraeg gan Fenywod" Cost £24.99

Mercher (Llwyfan y Brifwyl)6ed Awst 12.20. Cyflwyniad gan Ranbarth Caerfyrddin  -  Milain yw’r gwynt, mlaen â’r gwaith. ‘Ymateb i Gyfrifiad 2011 a’r gofid am y gostyngiad yn rhif y siaradwyr Cymraeg’ Awdur a Chyfarwyddwr y Sgript - Nan Lewis   Cyfarwyddwr Cerdd - Meinir Lloyd. Prif Gymeriadau - Barnwr:   Eleri Samson,   Diffynydd: Llinos Jones, Erlynydd: Iverine Williams, Gwenllian: Janice Williams. Urddo Llywydd Cenedlaethol – Llwyfan y Brifwyl (Ar ddiwedd cyflwyniad 2.20). Gill Griffiths Llywydd Cenedlaethol 2012-2014 yn urddo Meryl Davies yn Lywydd Cenedlaethol Merched y Wawr  2014-2016 

Mercher (Y Babell Len) 6ed Awst 4.00. Derbyniad i Meryl Davies Llywydd Cenedlaethol. Ceir Adloniant gan aelodau o ranbarth Dwyfor a darperir lluniaeth ysgafn.  Croeso cynnes i bawb.

Sadwrn (Maes D) 8fed Awst  12.00 – 12.45. Merched y Wawr – Sawl sgets hwyliog gan aelodau lleol.  Dewch i fwynhau gyda'r criw bywiog.

Fideo Hyrwyddo Merched y Wawr

http://www.youtube.com/watch?v=nqna5jGgkbA&feature=youtube_gdata_player Cliciwch ar yr hyperddolen i'w wylio.

Sioe Llanelwedd 2014

penfro radi

 

 

Llongyfarchiadau i Ranbarth Penfro ar ennill Cystadleuaeth Radi Thomas yn Sioe Llanelwedd.

lilwen

 

 

Llongyfarchiadau i Lilwen Thomas, Cangen San Clêr, Rhanbarth Caerfyrddin a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth gosod blodau Merched y Wawr yn Sioe Llanelwedd.

stondin

Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

gill ac elinor
Llongyfarchiadau i Gill Griffiths, Llywydd Cenedlaethol ar ennill Gwobr Gwirfoddolwr Rhyngwladol y Flwyddyn gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), ac Elinor Davies, Trysorydd Cenedlaethol ar ddod i'r rownd derfynol Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn a derbyn tystysgrif Clod Uchel.
gwobr gwirfoddolwrelinor gwobr

pwyllgor ll.1

Ffurflenni Penwythnos Preswyl 2014

penwythnos preswyl 14Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gofrestru ...

Nwyddau Merched y Wawr

Cliciwch yma i lawrlwytho rhestr nwyddau Merched y Wawr. Cysylltwch â'r Ganolfan Genedlaethol neu'r Swyddogion Datblygu os hoffech archebu.

YN EISIAU - Is-Olygydd ar gyfer cylchgrawn Y Wawr 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio’n agos gyda’r Golygydd, Wendy Lloyd Jones, sydd wrth y llyw o Hydref 2014 - 2017. Cliciwch yma i ddarllen mwy ...

Clybiau Gwawr

Gwefan Clybiau Gwawr - cliciwch yma ...

Pwerwyd gan Overseer, Cynlluniwyd gan Telem@ a chymorth Netring.