Mudiad Cenedlaethol i Ferched Cymru

Croeso i'n gwefan....

pwyllgor ll.1

Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

gill ac elinor
Llongyfarchiadau i Gill Griffiths, Llywydd Cenedlaethol ar ennill Gwobr Gwirfoddolwr Rhyngwladol y Flwyddyn gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), ac Elinor Davies, Trysorydd Cenedlaethol ar ddod i'r rownd derfynol Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn a derbyn tystysgrif Clod Uchel.
gwobr gwirfoddolwrelinor gwobr

Cystadleuaeth Drama Fer

dramodydd 2014

Llongyfarchiadau i Rhiannon Parry ar ennill y gystadleuaeth drama fer a'r pwyslais ar hiwmor. Perfformir y ddrama fuddugol 'A Calonnau' ar 2 Awst 2014 am 2 o'r gloch yn Theatr y Maes. Gwelir uchod y beirniad Mair Penri, Gill Griffiths, Llywydd Cenedlaethol, Rhiannon Parry a Meryl Davies, Darpar Lywydd Cenedlaethol.

Cliciwch ar 'Cystadlaethau a Digwyddiadau' i weld amserlen llawn o ddigwyddiadau Merched y Wawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Gwyl Haf 2014

gwyl haf 14 3

Helen Emanuel Davies, Cangen Aberystwyth, buddugol yng nghystadleuaeth Ysgrifennu stori neu gyfres o straeon ar gyfer dysgwyr

gwyl haf 14 1

Canghennau Gorseinon a Phontarddulais, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg - buddugol yng nghystadleuaeth y Sgets a'r Cyflwyniad

gwyl haf 14 2

Roedd 51 wedi ymgeisio yng nghystadleuaeth crefft - Clustog unrhyw gyfrwng.

gwyl haf 14 4

Sharon Jones, Cangen Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion - 1af yng nghystadleuaeth -Clustog unrhyw gyfrwng.

Rhestr Buddugwyr

Gwobr Patagonia: Yr Erthygl Orau yn “Y Wawr”

Llinos Dafis, Cangen Genau’r Glyn, Rhanbarth Ceredigion –am yr erthygl ‘Rhai Hoff Bethau’ – rhifyn Hydref 2013

Cystadleuaeth Rhaglen y Gangen/Clwb Gwawr

            1af:      Dyffryn Ceiriog, Glyn Maelor

            2ail:     Bro Cyfeiliog, Maldwyn Powys

            3ydd:   Abergele, Colwyn  a Chwilog, Dwyfor

Clod Uchel:     Clwb Gwawr Llygaid y ‘Dydd, Rhanbarth yDe-Ddwyrain

                                    Clwb Gwawr Genod Pesda, Rhanbarth Arfon

                                    Cangen Hen Dy Gwyn, Rhanbarth Caerfyrddin

                                    Cangen Bro Ddewi, Rhanbarth Penfro

                                    Cangen Bro Cennech, Rhanbarth Caerfyrddin

                                    Cangen Y Fenni, Rhanbarth Y De-Ddwyrain

                                    Cangen Pontarddulais, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

                                    Cangen Wrecsam, Rhanbarth Glyn Maelor

                                    Cangen Bodwrog, Rhanbarth Môn

                                    Cangen  Canoldir, Rhanbarth Maldwyn Powys

Cystadleuaeth Cynllunio Cerdyn Nadolig

            Marian Owen, Cangen Penygroes, Rhanbarth Arfon

            Mona Morris, Cangen Abergele,Rhanbarth Colwyn

            Mona Morris, Cangen Abergele, Rhanbarth Colwyn

            Melinda Williams, Cangen Felinfach, Rhanbarth Ceredigion

Penillion Cardiau Nadolig 2013

            Megan Richards, Cangen Felinfach, Rhanbarth Ceredigion

            Eleri Rogers, Cangen Y Bontfaen, Rhanbarth Y De-ddwyrain

            Meirwen Hughes, Cangen Abergele, Rhanbarth Colwyn

Gwobrwyo buddugwyr y Cwis Hwyl Cenedlaethol

            1af:      Cangen Bro Ilar’B’, Rhanbarth Ceredigion

2ail:     Cangen Penrhosgarnedd ‘2’, Rhanbarth Arfon

3ydd:   Cangen Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd

Cystadleuaeth y Dysgwyr – E-bost at ffrind

1af :     Denice Jaunzens

2il:       Liz Kinsman, 23 Faenol Isaf , Tywyn,  Gwynedd  LL36 ODW

3ydd:   Sheila Harries, Spring Cottage, 129 Plymouth Road, Penarth  CF64 5DG

Cystadleuaeth y Dysgwyr – Dyddiadur wythnos

1af :     Mary Jamil, 7 Bryn Gwelfor,  Abergele,  Conwy LL22 8QR

2ail:     Patricia  McCreary, Pentre Hall,  Tregaron,  Ceredigion   SY25 6NF

3ydd:   Philippa Pickworth Banceithin Bethania Llanon Ceredigion  SY23 5NP

Cystadleuaeth y Dysgwyr –Adolygiad o lyfr Cymraeg neu raglen deledu Cymraeg neu drama neu ffilm Gymraeg

1af :     Gerry Sanger Craig y Don Benllech Ynys Môn LL74 8TB

2il :      Rosa Hunt, 6 Aneurin Bevan,  Drive Church Village, Pontypridd   CF38 1GD

Cydradd  Helen Weedon,  Red Lion House,  Cwrtnewydd,  Llanybydder,  Ceredigion  

3ydd : Shirley Towers, 2 Clos yr Ael, Townhill,  Abertawe

Ysgrifennu stori neu gyfres o straeon ar gyfer dysgwyr

            1af:      Helen Davies, Y Wern, Lôn Piercefield, Penparcau, Aberystwyth SY23 1RX

                       ABERYSTWYTH

2il:       Iona Evans, Tan Lan,  Pandy Tudur,  Abergele  LL22 8UF    PANDY TUDUR

3ydd:   Lynda Thomas, Dolgwm Uchaf, Pencarreg, Llanybydder, Sir Gaerfyrddin

            SA40 9QN    LLANYBYDDER

Sgrabl

1af       Cangen Felinfach a’r Cylch, Rhanbarth Ceredigion

2ail      Cangen Mynach, Rhanbarth Ceredigion

3ydd    Cangen y Foel, Rhanbarth Maldwyn Powys

Tennis Bwrdd

1af       Clwb Gwawr y Gwenoliaid, Rhanbarth Ceredigion

2ail      Cangen Llangwm, Rhanbarth Colwyn

3ydd    Cangen Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn Powys

Badminton

1af       Cangen Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd

2ail      Clwb Gwawr y Gwenoliaid, Rhanbarth Ceredigion

Dartiau

1af       CangenBeulah, Rhanbarth Ceredigion

2ail      Cangen Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn Powys

3ydd    Cangen Bronant, Rhanbarth Ceredigion

Dominos

1af       Cangen Llanuwchllyn ‘A’, Rhanbarth Meirionnydd

2ail      Cangen Llandysul, Rhanbarth Ceredigion

3ydd    Cangen Wrecsam, Rhanbath Glyn Maelor

Dewis Dau Ddwrn

1af       Cangen Beca, Rhanbarth Penfro

2ail      Cangen Tegryn, Rhanbarth Penfro

3ydd    Cangen Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn Powys

Gyrfa Chwist Cymar

1af       Cangen Nantgaredig, Rhanbarth Caerfyrddin

2ail      Cangen Llanrhaeadr ym Mochnant, Rhanbarth Maldwyn Powys

3ydd    Cangen Tregaron, Rhanbarth Ceredigion      

4 Teisen Gwpan addurnedig (y blas a’r addurn yn cyfrif)

1af       Anita Appleton, Cangen Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

2ail      Anita Appleton, Cangen Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Dathliad Aur- Nwydd Newydd

1af       Mair Williams, Cangen Clydach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

2ail      Ann Jones, Cangen Bae Colwyn, Rhanbarth Colwyn

Cydradd          Mona Morris, Cangen Abergeke, Rhanbarth Colwyn

3ydd                Aeres James, Cangen Trefdraeth, Rhanbarth Penfro

Clustog  (unrhyw gyfrwng)

1af       Sharon Jones, Cangen Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion

Cydradd          Eirlys Savage, Rhanbarth Llanelwy, Rhanbarth Colwyn

2ail                  Catherine Watkin Thomas, Cangen Y Bontfaen, Rhanbarth Y De-ddwyrain

Cydradd          Betty Jenkins, Cangen Talybont, Rhanbarth Ceredigion

3ydd                Ceri Lloyd Jones, Cangen Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd     

Llusern  (unrhyw gyfrwng)

1af       Aeres James, Cangen Trefdraeth, Rhanbarth Penfro

2ail      Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn

3ydd    Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn

 Stori Feicro – ‘Casglu’

1af       Mary Morgan, Cangen Cylch Wyre, Rhanbarth Ceredigion 

2ail      Heulwen Caldicott, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn  

Cydradd          Gaynor Bryan Jones, Cangen Bryneglwys a Llandegla, Rhanbarth Glyn Maelor

3ydd                a Gwen Smith, Cangen Henllan a’r Cylch, Rhanbarth Colwyn

 Sgets yn seiliedig ar Ddrama, Dysgwyr a Daioni neu un o’r uchod.

1af       Canghennau Gorseinon a Phontarddulais, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Cyflwyniad “Merched” canu, llefaru neu gyfuniad

1af       Canghennau Gorseinon a Phontarddulais, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

2ail      Cangen Felinfach, Rhanbarth Ceredigion

Cydradd          Cangen Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion

3ydd                Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro

Golff

1af       Juliet Jones, Cangen Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion

2il        Mair Williams, Cangen Wrecsam, Rhanbarth Glyn Maelor

3ydd    Enfys Morgan, Cangen Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion

cerdyn1

Cerdyn: Mona Morris, Cangen Abergele, Colwyn

Pennill: Meirwen Hughes, Colwyn

pennill3

cerdyn 2

Cerdyn: Mona Morris, Cangen Abergele, Colwyn

pennill2

 

 

cerdyn3

Cerdyn: Melinda Williams, Cangen Felinfach, Ceredigion

Pennill: Eleri Rogers, Cangen y Bontfaen, Y De-Ddwyrain

pennill4

pennill4

Cerdyn - Marian Owen, Cangen Penygroes, Arfon

Pennill - Megan Richards, Cangen Felinfach, Ceredigion

pennill1

Ffurflenni Penwythnos Preswyl 2014

penwythnos preswyl 14Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gofrestru ...

Cancr yr Wygelloedd: Merched y Wawr yn noddi taflen wybodaeth Gymraeg

Bu nifer o aelodau Merched y Wawr ar daith Feiciau Noddedig  yn 2012 i godi arian at Ymchwil Cancr yr Wygelloedd. Roedd y  daith yma yn olrhain Eisteddfodau'r Urdd gan fynd o safle 2011 i 2013, ymlaen i 2010 ac yna 2014 ac yn gorffen yn 2012!!! Ar y diwrnod cyntaf, beiciwyd o Abertawe i Gaerfyrddin, yna Caerfyrddin i Lanbedr Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan i Aberystwyth, Aberystwyth i Ddolgellau, ac ar y diwrnod olaf beiciwyd o Ddolgellau i Lynllifon.

Criw o Ddwyfor gafodd y syniad am y daith sef Einir Wyn, Meryl Davies a Elsie Roberts.  Ymunodd eraill â nhw ar y daith gan gynnwys Bethan Gwanas, Mererid Jones,Llywydd Cenedlaethol 2012 a Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol. John  Price o Fachynlleth gyrrodd  y fan gymorth gydol y daith. 

Diolch i’r holl aelodau a ffrindiau am bob cefnogaeth a nawdd sydd wedi galluogi’r daflen hon gael ei chyhoeddi.

taflen

Nwyddau Merched y Wawr

Cliciwch yma i lawrlwytho rhestr nwyddau Merched y Wawr. Cysylltwch â'r Ganolfan Genedlaethol neu'r Swyddogion Datblygu os hoffech archebu.

Cystadlaethau'r Dysgwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi datganiad am y llyfryn ‘Beth Amdani’, sy’n cynnwys manylion am y cystadlaethau i ddysgwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  Am y tro cyntaf eleni, mae’r llyfryn yn cynnwys manylion a ffurflen gais cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn, un o’r cyfleoedd mwybod modd dysgu Cymraeg a gwneud cyfraniad gwerthfawr i fywyd ein cymunedau Cymraeg. 

Gweler y linc isod.

http://www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/2014/Newyddion-2014/?request=10526

YN EISIAU - Is-Olygydd ar gyfer cylchgrawn Y Wawr i gychwyn ar Rifyn 184

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio’n agos gyda’r Golygydd, Wendy Lloyd Jones, sydd wrth y llyw o Hydref 2014 - 2017. Cliciwch yma i ddarllen mwy ...

Clybiau Gwawr

Gwefan Clybiau Gwawr - cliciwch yma ...

Pwerwyd gan Overseer, Cynlluniwyd gan Telem@ a chymorth Netring.