Mudiad Cenedlaethol i Ferched Cymru

Newyddion cyffrous - mae gan Merched y Wawr wefan newydd sbon sef merchedywawr.cymru

Merched y Wawr yn dathlu Dydd Gwyl Dewi

Merched y Wawr Dydd Gwyl Dewi De Ddwyrain

Gorymdaith Gwyl Ddewi yng Nghaerdydd - Aelodau rhanbarth Y De-ddwyrain

Digwyddiad hyrwyddo dyfeisgarwch a Chymreictod ymysg merched - Castell Newydd Emlyn

Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf  i hyrwyddo dyfeisgarwch a  Cymreictod ymysg merched yng Ngwesty Emlyn, Castell Newydd Emlyn ar ddydd Sadwrn 14 Chwefror 2015.  Daeth tua 130 o ferched ynghyd – yn aelodau o ganghennau Merched y Wawr, Clybiau Gwawr, a merched o’r gymuned lleol, a braf oedd gweld nifer o ddysgwyr yn ein plith. Croesawyd pawb yn gynnes i’r digwyddiad gan Mari Grug. Cafwyd dwy sesiwn yn y bore,  y gyntaf yng ngofal Teleri Jenkins Davies - Busnes a Hamperi a’r ail yng ngofal  Lowri Steffan -  Cynllunio Ty a phrofiadau personol. Ar ôl cinio, cafwyd sesiwn yng ngofal Siân Bowi  - Creu busnes  Ffotograffiaeth, ac i orffen, sesiwn yng ngofal Lilwen Thomas - Blodau ar gyfer achlysuron arbennig. Diolch am nawdd y grant ‘Bwrw Mlaen’ Llywodraeth Cymru i gynnal i digwyddiad hwn.  

castell newydd emlyn bwrw mlaen siaradwyr

Teleri Jenkins-Davies, Siân Bowi, Lowri Steffan, Mari Grug, Lilwen Thomas, Meryl Davies

 
merched y wawr - digwyddiad bwrw mlaen castell newydd emlyn 

Merched y Wawr - bwrw mlaen - teleri jenkins davies

Teleri Jenkins Davies - Hamperi a Mwy

 

 

merched y wawr - bwrw mlaen castell newydd emlyn lowri steffan

Lowri Steffan -  Cynllunio Ty a phrofiadau personol

 

merched y wawr - cne - bwrw mlaen sian bowi

Siân Bowi  - Creu busnes  Ffotograffiaeth

 

 

merched y wawr - lilwen thomas cne

Lilwen Thomas - Blodau ar gyfer achlysuron arbennig

 
merched y wawr cne gynulleidfa 

 

Medrwch lawrlwytho nifer o ffurflenni a ddosbarthwyd i'r canghennau a'r clybiau yr wythnos hon drwy glicio ar "cystadlaethau a digwyddiadau" ar ochr chwith y dudalen hon.

 • Cinio Llywydd y De
 • Cinio Llywydd y Gogledd
 • Cwrs Crefft y De
 • Digwyddiadau i hyrwyddo dyfeisgarwch a Chymreictod ymysg merched:
 • Digwyddiad y Canolbarth- Castell Newydd Emlyn
 • Digwyddiad y Gogledd - Llanelwy
 • Digwyddiad y De - Y Bontfaen

YN EISIAU - Is-Olygydd ar gylchgrawn Y Wawr

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio’n agos gyda’r Golygydd, Wendy Lloyd Jones, sydd wrth y llyw o 2014 - 2017
Dyletswyddau:
 • Bod yn Is-olygydd am ddwy flynedd ac yn Olygydd o 2017 o 2020
 • Mynychu cyfarfodydd Is-bwyllgor Y Wawr
 • Cefnogi gwaith y golygydd
 • Darllen proflenni
Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion  SY23 1JH (01970 611 661)  swyddfa@merchedywawr.com

 

Pwerwyd gan Overseer, Cynlluniwyd gan Telem@ a chymorth Netring.