RHESTR CANGHENNAU

Rhanbarth Aberconwy - 13 - 12 cangen + 1 clwb

Betws y Coed a’r Fro, Capel Garmon, Carmel, Cyffordd Llandudno, Clwb Gwawr Cywion Conwy, Eglwys Bach, Eigiau, Henryd, Llanddoged, Llandudno, Llanrwst, Mochdre, Penmachno

Rhanbarth Arfon 17 – 15 cangen + 2 clwb

Bangor, Bethel, Bethesda, Brynaerau, Caernarfon, Deiniolen, Dinas Llanwnda a’r Cylch, CG Efa, CG Glannau Llyfni, Llandwrog, Llanrug, Penrhosgarnedd, Penygroes, Rhiwlas, Tregarth, Waunfawr, Y Groeslon

Rhanbarth Caerfyrddin 45 – 31 cangen + 14 clwb

Abergorlech, Abernant, BargodTeifi, Berem, Bro Alma, Bro Cennech, Bro Elfed, Bro Gwili, Bro Pantycelyn, Caerfyrddin, Capel Iwan, CG Alltgafan, CG Myrddin, CG Cwm Gwendraeth, CG Criw Cothi, CG Dyffryn Aman, CG Genod Gwy, CG Llandeilo, CG Llanllwni, CG Llanymddyfri, CG Maelog, CG Llangadog, CG Merched Hywel, CG Pum Heol, CG Y Sosban, Geler, Glannau Pibwr, Gronw, Gwendraeth, Hendygwyn ar Daf,Llandeilo, Llanddarog, Llanelli, Llangadog, Llangyndeyrn, Llannau’r Tywi, Nantgaredig, Pencader a’r Cylch, Peniel, Penygroes, Pumsaint, Rhydaman a’r Cylch, San Cler, Y Bannau, Y Tymbl

Rhanbarth Ceredigion 42– 32 + 10

Aberporth, Aberystwyth, Beulah, Bro Cranogwen, Bro Ilar, Bronant a’r Cylch, CG Angylion Aber, CG Bro’r Barcud, CG Cylch Cennin, CG Cwmann a’r Fro, CG Glannau Teifi, CG Ladis Lochtyn, CG Y Cnapan, CG Y Pennau, CG Y Wiber, CG Y Gwenoliaid, Cylch Aeron, Cylch Emlyn, Cylch Teifi, Cylch Wyre, Cylch y Mwnt, Felinfach a’r Cylch, Ffair Rhos a’r Cylch, Genau’r Glyn, Llanafan, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul a’r Cylch, Llanfarian a’r Cylch, Llangwyryfon, Llannon, Llanybydder, Llwynpiod, Melindwr, Mynach a’r Cylch, Penrhyncoch, Rhydypennau, Talgarreg, Talybont, Tregaron, Y Bryniau, Y Dderi, Y Garreg Wen

Rhanbarth Colwyn 16

Abergele, Bae Colwyn, Groes, Gwytherin, Hen Golwyn, Henllan, Llanelwy, Llangernyw, Llangwm, Llansannan, Llanfair Talhaiarn, Nantglyn, Pandy Tudur, Pentrefoelas, Prestatyn, Uwchaled, Y Rhyl

Rhanbarth Y De-ddwyrain 19 – 16 + 3

Aberdar, Bro Radur, Caerdydd, Casnewydd a’r Cylch, Cwm Rhymni, CG Llygaid y Dydd, CG Ogwr, CG Y Fenni, Glannau'r Llwyd, Merthyr, Penybont ar Ogwr, Pen y Cymoedd, Pontypridd, Porthcawl, Tonysguboriau, Y Barri, Y Bontfaen, Y Fenni, Y Garth

Rhanbarth Dwyfor 18

Abersoch, Bryncroes, Cricieth,Chwilog, Golan, Llanaelhaearn, Llaniestyn, Llannor ac Efailnewydd, Llwyndyrus, Morfa Nefyn, Mynytho, Nant Gwynant, Nefyn, Pencaenewydd a’r Cylch, Pistyll, Porthmadog, Pwllheli, Trefor

Rhanbarth Glyn Maelor 18– 14 + 4

Bryneglwys a Llandegla, CG Fama, CG Traed yn Rhydd, CG Y Gleision, CG Ser Maelor, Corwen, Cynwyd, Derwen a’r Cylch, Dinbych a’r Cylch, Dyffryn Ceiriog, Gwyddelwern, Llanfair Dyffryn Clwyd, Llanrhaeadr Y.C., Rhiwlas a’r Cylch, Rhuthun, Treffynnon, Wrecsam, Yr Wyddgrug

Rhanbarth GorllewinMorgannwg 15 – 14 + 1

Abertawe, Afan, Castell Nedd, CG Yr Elyrch, Clydach, Glyn Nedd, Gorseinon, Gwaun Gors, Lon Las, Pontardawe, Pontarddulais a’r Cylch, Treboeth, Treforys, Ystalyfera, Y Gwter Fawr

Rhanbarth Maldwyn-Powys16 – 13 + 3

Bro Cyfeiliog, Bro Ddyfi, Carno, CG Glyndwr, CG Dyffryn Tanat, CG Y Monti, Croesoswallt, Y Foel a’r Cylch, Glantwymyn, Llanerfyl, Llanfair Caereinion, Llanrhaeadr ym Mochnant, Llanfyllin, Llanwddyn, Y Canoldir, Y Drenewydd

Rhanbarth Meirionnydd 27

Aberdyfi, Blaenau Ffestiniog, Brithdir, Bro Tryweryn, Bryncrug, Corris a’r Cylch, Deudraeth, Dolgellau, Glanrafon–Corwen, Harlech, Llandrillo, Llan Ffestiniog, Llandderfel, Llanuwchllyn, Maesywaun, Mawddwy, Nantcol, Rhydymain, Pennal, Sarnau, Talsarnau, Trawsfynydd, Tywyn, Y Bala, Y Bermo a’r Cylch, Y Ganllwyd, Y Parc

Rhanbarth Môn 21 – 20 + 1

Amlwch, Benllech, Bodedern, Bodwrog, Brynsiencyn, Caergybi,Cemaes, Gaerwen, CG Y Gors Coch, Llanddeusant, Llandegfan, Llanfairpwllgwyngyll,Llanfechell, Llangefni, Llannerchymedd, Maelog, Porthaethwy, Rhosmeirch, Rhosybol, Talwrn, Y Fali

Rhanbarth Penfro 17 - 14 + 3

Blaenffos, Beca, Bro Barti Ddu, Bro Ddewi, CG Rhocesi Gerran, CG Clydau, CG Cywion Cleddau, Capel Newydd, Crymych, Dinas, Ffynnon Groes, Hwlffordd, Llandudoch, Maenclochog, Mynachlogddu, Tegryn, Trefdraeth.

 

Pwerwyd gan Overseer, Cynlluniwyd gan Telem@ a chymorth Netring.