Mudiad Cenedlaethol i Ferched Cymru

Croeso i'n gwefan....

 

 

Cynhaliwyd Cwrs Crefft y Gogledd ym Mhlas Isaf Corwen Dydd Sadwrn - fe fu 79 o ferched yn dysgu Rapousse, Cwiltio, Ffeltio, Broetsus, Gwneud Cardiau a Paentio gyda Cwyr

 

cwrs crefft y gogledd 6
cwrs crefft y gogledd 3cwrs crefft y gogledd 4
cwrs crefft y gogledd 5cwrs crefft y gogledd 7
cwrs crefft y gogledd 2cwrs crefft y gogledd 9
cwrs crefft y gogledd 10cwrs crefft 13
  
Cwrs Crefft y Gogledd 1cwrs crefft 11

 

calon
Dyma’n nôd, yn syml ddigon -
“Ategolion at y Galon”
  Mwclis, sgarffie,
  Broits a beltie,
Cliriwch ddrorie, - Rhowch yn Rhadlon.
   Gaynor Roberts, Cangen Mawddwy

 

Medrwch lawrlwytho nifer o ffurflenni a ddosbarthwyd i'r canghennau a'r clybiau yr wythnos hon drwy glicio ar "cystadlaethau a digwyddiadau" ar ochr chwith y dudalen hon.

 • Cinio Llywydd y De
 • Cinio Llywydd y Gogledd
 • Cwrs Crefft y De
 • Digwyddiadau i hyrwyddo dyfeisgarwch a Chymreictod ymysg merched:
 • Digwyddiad y Canolbarth- Castell Newydd Emlyn
 • Digwyddiad y Gogledd - Llanelwy
 • Digwyddiad y De - Y Bontfaen

YN EISIAU - Is-Olygydd ar gylchgrawn Y Wawr

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio’n agos gyda’r Golygydd, Wendy Lloyd Jones, sydd wrth y llyw o 2014 - 2017
Dyletswyddau:
 • Bod yn Is-olygydd am ddwy flynedd ac yn Olygydd o 2017 o 2020
 • Mynychu cyfarfodydd Is-bwyllgor Y Wawr
 • Cefnogi gwaith y golygydd
 • Darllen proflenni
Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion  SY23 1JH (01970 611 661)  swyddfa@merchedywawr.com

 

Pwerwyd gan Overseer, Cynlluniwyd gan Telem@ a chymorth Netring.